Imarisanut ingerlaqqigit

Vigtig information om din rejse til Grønland

 

På grund af COVID-19pandemien er der en række særlige foranstaltninger og hensyn inden afrejsen til Grønland og den første tid efter du er ankommet til Grønland. 

Regelsættet for rejser, karantæne mv. ændres løbende, hvorfor der skal tages forbehold for ændringer. Følg med på WWW.NUN.GL

FØR AFREJSE FRA DANMARK:

 • Du skal fremvise negativ coronatest i Københavns Lufthavn. Podningen må maks. være foretaget 120 timer før afrejsetidspunktet (se uddybning nedenfor)

 • Du skal udfylde en Sumut-blanket elektronisk før afrejse og fremvise kvittering for udfyldt blanket i Københavns Lufthavn (se uddybning nedenfor)

 • Du skal bære mundbind eller visir på hele rejsen

 • Du skal være influenzavaccineret, hvis det på nogen måder er muligt. Eventuelt kan du blive influenzavaccineret i Grønland, men vær opmærksom på, at den

  ikke virker med det samme.

 • De sidste 14 dage før din afrejse beder vi dig være særligt opmærksom på undgå smitte.

 • Vi anbefaler, at du er meget påpasselig med at undgå smitte de sidste 5 dage før afrejse - eksempelvis ved at minimere sociale kontakter

 • Vi opfordrer til, at du installerer ”smitte stop” appen på din mobil (se uddybning nedenfor)

  Sumut-blanket

  Sumut-blanket skal udfyldes via dette link: https://sumut2020.gl/Instructions/EditInstructions Såfremt du ikke kender din kommende bopælsadresse i Grønland, kan du skrive adressen på dit arbejdssted.

  Coronapodning inden afrejse

  Du skal selv sørge for at blive testet i Danmark. Se instruktioner på www.coronaprover.dk.
  Ved positiv testsvar kan du ikke indrejse til Grønland. Du skal hurtigst muligt tage kontakt til din leder og oplyse herom. Personer uden gyldigt dansk CPR-nummer bedes kontakte MLCE@PEQQIK.GL for nærmere instruktion.

  ”SMITTE STOP” app

  Hvis du får besked via appen om, at du har været eksponeret for smitte med coronavirus før du rejser fra Danmark, kan du stadig rejse til Grønland. Men vi beder dig gøre følgende, hvis du har været eksponeret efter din test i Danmark:

  1. 1)  Kontakt din nærmeste leder og oplys, at du skal i karantæne (en eventuel dispensation gælder således ikke. Uddybes på næste side).

  2. 2)  Gå i karantæne efter indrejsen til Grønland. Du må gerne gå ud, men skal undgå kontakt til andre. Se WWW.NUN.GL.

  3. 3)  Hvis du er i Nuuk, bestiller du test på e-mail: DISSHV@peqqik.gl. Hvis du er uden for Nuuk, henvend dig da til din lokale leder.

  EFTER INDREJSE TIL GRØNLAND
  Grønlands corona-strategi er at holde smitten helt ude af landet.

 • Du skal derfor corona-testes igen, tidligst på 5. dagen efter indrejse til Grønland. Rejsedagen er dag 1.

 • Du skal være i karantæne indtil der foreligger et negativt testsvar på 5. dags testen - medmindre andet aftales konkret med din leder (Område-, Regions- og

  Stabsledere kan dispensere fra karantænereglerne).

 • Hvis din leder dispenserer for karantænereglerne gælder dette KUN for arbejdstiden, ikke uden for arbejdstid. Se www.nun.gl

 • Hvis du arbejder før svar på 5.dags test beder vi dig være ekstra opmærksom på afstand og hygiejne, samt at begrænse antal kontakter med patienter,

  kolleger og andre mest muligt - under behørig hensyntagen til opgaveløsningen

 • Du skal bruge værnemidler ved alle nære kontakter

  Hvis din slutdestination er Tasiilaq, Ittoqqortoormiit, Nanortalik, Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq og Kangaatsiaq

  Ovennævnte byer er omfattet af særlige indrejserestriktioner. Du kan derfor i udgangspunktet ikke rejse direkte dertil fra Danmark. Du vil blive kontaktet og oplyst om, hvordan du skal forholde dig indtil du kan rejse videre.

  Du skal forvente, at arbejde mindst 5 dage i en anden by og testes igen før du kan rejse videre til din slutdestination.

  Alle eventuelle aftaler om dispensation fra karantæneregler eller indrejse regler til ovennævnte byer gælder ikke for medrejsende familie. Medrejsende familie skal følge de gældende regler i samfundet, se www.nun.gl.

  Såfremt det planlægges at få besøg fra Danmark eller andre steder uden for Grønland, skal der gøres opmærksom på de gældende karantæneforanstaltninger for alle indrejsende skal overholdes. Der er mange boliger der ikke har de fysiske rammer som er nødvendige for arbejdende medarbejdere kan bo sammen med - og samtidig holdes adskilt fra - besøgende i karantæne. Mange besøgende vil derfor skulle finde andre steder at bo i karantæneperioden, eksempelvis hotel.

For spørgsmål kontakt os på HR@peqqik.gl

 

Matujuk (Esc)